tarım kontrol ve belgelendirme

Faaliyetlerimiz

Yasal Dayanak

De – Control, bağlı bulunduğu tüm kanun, yönetmelik ve standart şartları çerçevesinde hareket eder. Kanun, yönetmelik ve şartlar: 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu, 18.08.2010 tarihli ve 27676 sayılı Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik, 07 Aralık 2010 tarih ve 27778 sayılı İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik, Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartları içeren TS EN ISO/IEC 17065 standardı.

Faaliyet Alanlarımız

ORGANİK TARIM

– Organik Bitkisel Üretim
– Organik Hayvansal Üretim

– Organik Ürünlerin İşlenmesi, Ambalajlanması, Etiketlenmesi, Depolanması, Taşınması ve Pazarlanması
 
İYİ TARIM UYGULAMALARI
-Bitkisel Üretim
hayvancılık rapor, control belgelendirme